Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Maciej Bartkowiak, Marek Domański, Andrzej Handkiewicz, Krzysztof Moder, Paweł Śniatała, Roger Świerczyński,
Komputery w badaniach nad kompresją i filtracją obrazów,
IInd Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Wrocław, 1995, pp. 405-408,
EndNoteCitation