Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
For students / Dla studentów


Dla studentów

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej.


Specjalność MiEPU

Specjalność "Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku" (MiEPU)


Specjalność ESPiO

Specjalność "Elektroniczne Systemy Programowalne i Optotelekomunikacja" (ESPiO)


Tematy prac dyplomowych - inzynierskich i magisterskich

Lista tematów prac inzynierskich i magisterskich zaproponowanych przez pracowników KTMiM.


Prezentacja wybranych prac dyplomowych

Prezentacja wybranych prac dyplomowych (inzynierskich i magisterskich) zrealizowanych pod kierownictwen pracowników KTMiM.


Audio Engineering Society (AES) - Poznan Student Section

Poznański studencki oddział Audio Engineering Society (AES)


Wydarzenia

Instrukcje BHP
For students

Teaching Resources

Teaching resources for Electronics and Telecommunications students.


Specialization MiEPU

Specialization "Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku" (MiEPU)


Theses topics - Eng and MSc

List of theses topics - Eng and MSc - supervised by Chair's staff.


Completed theses showcase

A showcase of selected completed theses - Eng and MSc - supervised by Chair's staff.

Safety regulations