Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
PhD dissertations


PhD dissertations

 1. Jakub Siast,
  Architecture and protocols for networks-on-chip implemented in FPGA devices,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2019,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. Edward Hrynkiewicz, dr Diana Goehringer,
  Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation
 2. Maciej Kurc,
  Hybrid techniques of depth map estimation and their application in three-dimensional video systems,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2019,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. Paweł Strumiłło, prof. Atanas Gotchev,
  Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation
 3. Dawid Mieloch,
  Depth Estimation in Free-Viewpoint Television,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2018,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. Paweł Strumiłło, prof. Gauthier Lafruit,
  Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation
 4. Adrian Dziembowski,
  Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań w swobodnej nawigacji,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2018,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. Andrzej Kasiński, prof. Robert Sitnik,
  Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation
 5. Olgierd Stankiewicz,
  Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2014,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. Mirosław Bober, prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło,
  Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation
 6. Marta Stępniewska,
  Advanced video codecs implementation using Network-on-Chip in FPGA devices,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2013,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz, dr hab. inż. Mieczysław Jessa,
  Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation
 7. Jacek Konieczny,
  Motion information coding for 3D video compression,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2013,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. Thomas Sikora, dr hab. inż. Paweł Strumiłło,
  Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation
 8. Krzysztof Klimaszewski,
  Algorytmy kompresji sekwencji wielowidokowych,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2012,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński,
  Abstract (pol)Full text (pol)EndNoteCitation
 9. Tomasz Żernicki,
  Kompresja cyfrowych sygnałów fonicznych z łącznym wykorzystaniem rozszerzenia widma i modelowania,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2010,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński,
  Abstract (pol)Full text (pol)EndNoteCitation
 10. Piotr Górniak,
  Modelowanie ultra szerokopasmowych kanałów telekomunikacyjnych zawierająych przeszkody wypukłe,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2010,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski, Reviewers: dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski,
  Abstract (pol)Full text (pol)EndNoteCitation
 11. Tomasz Grajek,
  Modelowanie zaawansowanych koderów wizyjnych,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2010,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek, prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński,
  Abstract (pol)Full text (pol)EndNoteCitation
 12. Jarosław Marek,
  Transkodowanie strumieni wizyjnych wykorzystujące zaawansowane techniki kompresji,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2009,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek, prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński,
  Abstract (pol)Full text (pol)EndNoteCitation
 13. Agnieszka Wardzińska,
  Wpływ indukcyjności na propagację sygnału w połączeniach układów VLSI,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2009,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski, Reviewers: prof. dr hab. inż. Marek Domański, prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski,
  EndNoteCitation
 14. Damian Karwowski,
  Advanced Adaptation Algorithms of Arithmetic Coding in Hybrid Video Compression,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2008,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: dr hab. inż. Artur Przelaskowski, dr hab. inż. Hanna Bogucka,
  Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation
 15. Rafał Lange,
  Multiresolution representations of motion vectors in video compression,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2007,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  Full text (eng)EndNoteCitation
 16. Leszek Górecki,
  Video Compression Using Matching Pursuit for Separable Representation,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2006,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  Full text (eng)EndNoteCitation
 17. Łukasz Błaszak,
  Advanced Scalable Hybrid Video Coding,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2006,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  Full text (eng)EndNoteCitation
 18. Andrzej Popławski,
  Trojwymiarowa falkowa kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2006,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  Full text (pol)EndNoteCitation
 19. Piotr Steć,
  Unassisted Colour Video Segmentation Using Fast Marching Method,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2004,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  Full text (eng)EndNoteCitation
 20. Krzysztof Rakowski,
  Accumulation of Errors Caused by Image Compression and Color Transformation,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2004,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  Full text (eng)EndNoteCitation
 21. Andrzej Dobrzański,
  Analiza oddziaływań zakłóceń elektromagnetycznych na wejściowe obwody pomiarowe urządzeń pracujących w środowisku stacji elektroenergetycznej,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, 2004,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski, Reviewers: prof. dr hab. inż. Jan Ogrodzki, prof. dr hab. inż. Józef Lorenc,
  Full text (pol)EndNoteCitation
 22. Sławomir Maćkowiak,
  Skalowalne kodowanie cyfrowych sygnałów wizyjnych,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2002,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  Full text (pol)EndNoteCitation
 23. Jamal K. Abbas,
  Decision-Based Nonlinear Filters for Image and Video Restoration,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2000,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  Full text (eng)EndNoteCitation
 24. Maciej Bartkowiak,
  Vector-Oriented Methods for Compression of Color Images and Video,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 1999,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  Full text (eng)EndNoteCitation
 25. Roger Świerczyński,
  Efektywne techniki subpasmowego kodowania obrazów,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 1997,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
  EndNoteCitation