Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Books


Books

 1. Damian Karwowski,
  Zaawansowane kodowanie entropijne w hybrydowej kompresji wizji,
  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2023, ISBN: 978-83-7775-720-8,
  EndNoteCitationWWW
 2. Jarosław Szóstka,
  Horyzontowe Linie Radiowe,
  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011, ISBN: 978-83-7775-031-5,
  EndNoteCitation
 3. Marek Domański,
  Obraz cyfrowy. Reprezentacja, kompresja, podstawy przetwarzania. Standardy JPEG i MPEG,
  (Digital Picture. Representation, compression, introduction to processing. JPEG and MPEG standards),
  Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010, ISBN: 978-83-206-1795-5,
  EndNoteCitation
 4. Jarosław Szóstka,
  Mikrofale. Układy i systemy.,
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2008, ISBN: 978-83-206-1607-1,
  EndNoteCitation
 5. Wojciech Bandurski,
  Metody analizy i symulacji połączeń w szybkich układach cyfrowych,
  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006, ISBN: 83-7143-291-7,
  EndNoteCitation
 6. Jarosław Szóstka,
  Fale i Anteny,
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2006, ISBN: 978-83-206-1626-2,
  EndNoteCitation
 7. Marek Domański,
  Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych,
  (Advanced techniques for image and video compression),
  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1998, ISBN: 83-7143-030-2,
  EndNoteCitation
 8. Marek Domański,
  Cyfrowe lp - pasywne filtry dwuwymiarowe,
  (Digital lp – passive two-dimensional filters),
  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1990, ISSN: 0551-6528,
  EndNoteCitation