Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Recent publications


2016

Book chapters

 1. Damian Karwowski, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  Book: Image Processing and Communications Challenges 8,
  Chapter: 20 Years of Progress in Video Compression - from MPEG-1 to MPEG-H HEVC. General View on the Path of Video Coding Development,
  Advances in Intelligent Systems and Computing: No. 525, Springer International, 2016, pp. 3-15, ISBN: 978-3-319-47273-7, ISSN: 2194-5375,
  Full textEndNoteCitationDOI

International journals

 1. Damian Karwowski, Marek Domański,
  Context-adaptive binary arithmetic coding with precise probability estimation and complexity scalability for High-Efficiency Video Coding,
  Journal of Electronic Imaging, Vol. 25, No. 1, 2016,
  Full textEndNoteCitation
 2. Jakub Siast, Jakub Stankowski, Marek Domański,
  Hierarchical fast selection of intraframe prediction mode in HEVC,
  International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 62, No. 2, Electronics and Telecommunications Committee of Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2016, pp. 147-151, ISSN: 2300-1933,
  Full textEndNoteCitation

International conferences

 1. Piotr Górniak, Wojciech Bandurski,
  Universal approach to polynomial chaos expansion for stochastic analysis of EM field propagation on convex obstacles in an UWB channel,
  10th European Conference on Antennas and Propagation EUCAP 2016, Davos, Switzerland, 10-15 April 2016,
  Full textEndNoteCitation
 2. Piotr Górniak, Wojciech Bandurski,
  A new approach to polynomial chaos expansion for stochastic analysis of EM wave propagation in an UWB channel,
  Wireless Days 2016, Toulouse, 23-25 March 2016,
  Full textEndNoteCitation
 3. Łukasz Kamiński, Paweł Gardziński, Krzysztof Kowalak, Sławomir Maćkowiak,
  Unsupervised abnormal crowd activity detection in surveillance systems,
  23rd International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2016, Bratislava, Slovakia, 23-25 May 2016,
  Full textEndNoteCitation
 4. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Adam Grzelka, Dawid Mieloch,
  Optimization of camera positions for free-navigation applications,
  International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2016, Kraków, Poland, September 5-7 2016,
  Full textEndNoteCitation
 5. Marek Domański, Maciej Bartkowiak, Adrian Dziembowski, Tomasz Grajek, Adam Grzelka, Adam Łuczak, Dawid Mieloch, Jarosław Samelak, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  New results in free-viewpoint television systems for horizontal virtual navigation,
  2016 IEEE International Conference on Multimedia and Expo ICME 2016, Seattle, USA, 11-15 July 2016,
  Full textEndNoteCitation
 6. Adrian Dziembowski, Marek Domański, Adam Grzelka, Dawid Mieloch, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  The influence of a lossy compression on the quality of estimated depth maps,
  23rd International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2016, Bratislava, Slovakia, 23-25 May 2016, pp. 1-4, ISBN: 978-1-4673-9555-7 , ISSN: 2157-8702,
  Full textEndNoteCitationDOI
 7. Jakub Stankowski, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Tomasz Grajek,
  Analysis of the complexity of the HEVC motion estimation,
  23rd International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2016, Bratislava, Slovakia, 23-25 May 2016, pp. 1-4, ISBN: 978-1-4673-9555-7 , ISSN: 2157-8702,
  Full textEndNoteCitationDOI
 8. Paweł Gardziński, Krzysztof Kowalak, Łukasz Kamiński, Sławomir Maćkowiak,
  Human silhouette segmentation using discrete Poisson equation and extended watershed algorithm,
  International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2016, Kraków, Poland, September 5-7 2016,
  Full textEndNoteCitation
 9. Adrian Dziembowski, Adam Grzelka, Dawid Mieloch, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Depth map upsampling and refinement for FTV systems,
  International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2016, Kraków, Poland, September 5-7 2016,
  Full textEndNoteCitation
 10. Jakub Stankowski, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Computational complexity tradeoffs in HEVC motion estimation,
  International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2016, Kraków, Poland, September 5-7 2016, pp. 124-128, ISBN: 978-1-5090-2667-8,
  Full textEndNoteCitationDOI
 11. Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner, Marek Domański,
  Depth estimation based on maximization of A posteriori probability,
  International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2016, Warsaw, Poland, 19-21 September 2016,
  Full textEndNoteCitation

International conferences - standardization

 1. Krzysztof Wegner, Tomasz Grajek, Jakub Stankowski, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Pruning of insignificant coefficient in HEVC transcoding,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2016, M39528, Chengdu, China, 17-21 October 2016,
  Full textEndNoteCitation
 2. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Adam Grzelka, Łukasz Kowalski, Dawid Mieloch, Jarosław Samelak, Jakub Stankowski, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Experimental video coding software for Free Navigation applications,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2016, M39527, Chengdu, China, 17-21 October 2016,
  Full textEndNoteCitation
 3. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Adam Grzelka, Łukasz Kowalski, Dawid Mieloch, Jarosław Samelak, Jakub Stankowski, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Coding results for Poznan Fencing 2 and Poznan Blocks 2 test sequences in Free Navigation scenario,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2016, M39215, Chengdu, China, 17-21 October 2016,
  Full textEndNoteCitation
 4. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Adam Grzelka, Łukasz Kowalski, Dawid Mieloch, Jarosław Samelak, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  [FTV AHG] Extended results of Poznan University of Technology proposal for Call for Evidence on Free-Viewpoint Television,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2016, M38246, Geneva, Switzerland, 30 May - 03 June 2016,
  Full textEndNoteCitation
 5. Krzysztof Klimaszewski, Tomasz Grajek, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner, Damian Karwowski, Marek Domański,
  Pruning in picture reference list in HEVC,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2016, M38245, Geneva, Switzerland, 30 May - 03 June 2016,
  Full textEndNoteCitation
 6. Marek Domański, Jarosław Samelak, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  [FTV AHG] 3D-HEVC extensions for free navigation,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2016, M38101, San Diego, US, 22-26 February 2016,
  Full textEndNoteCitation
 7. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Adam Grzelka, Łukasz Kowalski, Dawid Mieloch, Jarosław Samelak, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  [FTV AHG] Technical Description of Poznan University of Technology proposal for Call for Evidence on Free-Viewpoint Television,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2016, M37893, San Diego, US, 22-26 February 2016,
  Full textEndNoteCitation

National journals

 1. Adrian Dziembowski, Adam Grzelka, Dawid Mieloch, Sławomir Maćkowiak,
  Wielowidokowa synteza w systemach telewizji swobodnego punktu widzenia,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 88, No. 6, 2016, pp. 233-236, ISSN: 1230-3496,
  Full textEndNoteCitation
 2. Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Tomasz Grajek,
  Transkodowanie obrazu – nieunikniona perspektywa w systemach dozoru wizyjnego,
  Twierdza, Vol. 82, No. 1, 2016, pp. 34-37, ISSN: 1507-6474,
  EndNoteCitation
 3. Tomasz Grajek, Marek Domański,
  HEVC – nowa technika kompresji obrazów telewizji dozorowej o wielkiej rozdzielczości,
  Systemy Alarmowe, No. 2/2016, 2016, pp. 28-31, ISSN: 1230-0403,
  Full textEndNoteCitation
 4. Paweł Gardziński, Krzysztof Kowalak, Łukasz Kamiński, Sławomir Maćkowiak,
  Separacja sylwetek osób przy pomocy dyskretnego równania Poissona oraz rozszerzonego algorytmu segmentacji wododziałowej,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 88, No. 6, 2016, pp. 301-304, ISSN: 1230-3496,
  Full textEndNoteCitation
 5. Dawid Mieloch, Adrian Dziembowski, Adam Grzelka,
  Segmentacja obrazu w estymacji map głębi,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 88, No. 6, 2016, pp. 241-244, ISSN: 1230-3496,
  Full textEndNoteCitation
 6. Krzysztof Wegner, Damian Karwowski, Jakub Stankowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Tomasz Grajek,
  Nowa technika optymalizacji działania kodera HEVC,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 88, No. 6, 2016, pp. 237-240, ISSN: 1230-3496,
  Full textEndNoteCitation
 7. Krzysztof Kowalak, Łukasz Kamiński, Paweł Gardziński, Sławomir Maćkowiak,
  Nienadzorowana detekcja anormalnych zachowań tłumu w dozorowych sekwencjach wizyjnych,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 88, No. 6, 2016, pp. 336-339, ISSN: 1230-3496,
  Full textEndNoteCitation

2015

Book chapters

 1. Krzysztof Kowalak, Łukasz Kamiński, Paweł Gardziński, Sławomir Maćkowiak, Radosław Hofman,
  Book: Computer Communication Networks and Telecommunications,
  Chapter: Human Behavior Recognition Using Negative Curvature Minima and Positive Curvature Maxima Points,
  New Research in Multimedia and Internet Systems: Vol. 314, 2015, pp. 57-66,
  Full textEndNoteCitation
 2. Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Jakub Stankowski,
  Book: Image Processing and Communications Challenges 7,
  Chapter: Algorithmically optimized AVC video encoder with parallel processing of data,
  Advances in Intelligent Systems and Computing: No. 389, Springer International, 2015, pp. 97-104, ISBN: 978-3-319-23813-5, ISSN: 2194-5375,
  Full textEndNoteCitationDOI
 3. Krzysztof Kowalak, Łukasz Kamiński, Paweł Gardziński, Sławomir Maćkowiak, Radosław Hofman,
  Book: Image Processing and Communications Challenges 7,
  Chapter: 3-D reconstruction of real objects using an android device,
  Advances in Intelligent Systems and Computing: No. 389, Springer International, 2015, pp. 135-142, ISBN: 978-3-319-23813-5, ISSN: 2194-5375,
  Full textEndNoteCitationDOI

International journals

 1. Jakub Stankowski, Damian Karwowski, Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner, Jakub Siast, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Analysis of Compressed Data Stream Content in HEVC Video Encoder,
  International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 61, No. 2, Electronics and Telecommunications Committee of Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2015, pp. 121-127, ISSN: 0867-6747,
  Full textEndNoteCitationDOI
 2. Luis Lucas, Krzysztof Wegner, Nuno M.M. Rodrigues, C.L.P. Pagliari, E. Silva, S.M.M. Faria,
  Intra Predictive Depth Map Coding using Flexible Block Partitioning ,
  IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 24, No. 11, 2015, pp. 4055-4068,
  Full textEndNoteCitation

International conferences

 1. Jakub Stankowski, Cezary Korzeniewski, Marek Domański, Tomasz Grajek,
  Rate-distortion optimized quantization in HEVC: performance limitations,
  31st Picture Coding Symposium, PCS 2015, Cairns, Australia, 31 May - 3 June 2015, pp. 85-89,
  Full textEndNoteCitationDOI
 2. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Tomasz Grajek, Adam Grzelka, Łukasz Kowalski, Maciej Kurc, Adam Łuczak, Dawid Mieloch, Robert Ratajczak, Jarosław Samelak, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  Methods of High Efficiency Compression for Transmission of Spatial Representation of Motion Scenes,
  IEEE International Conference on Multimedia and Expo ICME 2015, Torino, Italy, June 29-July 3 2015,
  Full textEndNoteCitation
 3. Wojciech Bandurski,
  Transmission Line Model with Frequency-Dependent and Nonuniform Parameters in Frequency and Time Domain,
  19th IEEE Workshop on Signal and Power Integrity SPI 2015, Berlin, Germany, 10-13 May 2015,
  Full textEndNoteCitation
 4. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Dawid Mieloch, Adam Łuczak, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  A Practical Approach to Acquisition and Processing of Free Viewpoint Video,
  31st Picture Coding Symposium PCS 2015, Cairns, Australia, 31 May - 3 June 2015, pp. 10-14,
  Full textEndNoteCitation
 5. Paweł Gardziński, Krzysztof Kowalak, Sławomir Maćkowiak, Łukasz Kamiński,
  Quality Improvement of 3-D Voxel Models Based on Histograms of Model Reprojection,
  22nd International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2015, London, UK, 9-13 September 2015,
  Full textEndNoteCitation
 6. Paweł Gardziński, Krzysztof Kowalak, Sławomir Maćkowiak, Łukasz Kamiński,
  Crowd Density Estimation Based on Voxel Model in Multi-View Surveillance Systems,
  22nd International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2015, London, UK, 10-12 September 2015,
  Full textEndNoteCitation
 7. Piotr Górniak, Wojciech Bandurski,
  A New Method of Direct Time-Domain Simulations of an UWB Transmission for an Electromagnetic Wave Source Placed on a Convex Obstacle ,
  IEEE Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications APWS 2015, Torino, Italy, 7-11 September 2015,
  Full textEndNoteCitation
 8. Krzysztof Wegner, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Jakub Stankowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Multi-Generation Encoding Using HEVC All Intra Versus JPEG 2000,
  57th International Symposium ELMAR-2015, Zadar, Croatia, 28-30 September 2015,
  Full textEndNoteCitation
 9. Jakub Stankowski, Damian Karwowski, Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Klimaszewski, Tomasz Grajek,
  Analysis of CABAC context models efficiency in the HEVC,
  57th International Symposium ELMAR-2015, Zadar, Croatia, 28-30 September 2015,
  Full textEndNoteCitation
 10. Agnieszka Wardzińska, Wojciech Bandurski,
  Multiconductor Transmission Line Model with Frequency Dependent Parameters in Time Domain,
  22nd European Conference on Circuit Theory and Design, Trondheim, Norway, 24-26 August 2015,
  Full textEndNoteCitation
 11. Olgierd Stankiewicz, Marek Domański, Krzysztof Wegner,
  Estimation of Temporally-Consistent Depth Maps from Video with Reduced Noise,
  3DTV Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of 3D Video, 3DTV- Con 2015, Lisbon, Portugal, 8-10 July 2015,
  Full textEndNoteCitation
 12. Marek Domański, Jacek Konieczny, Maciej Kurc, Adam Łuczak, Jakub Siast, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Fast Depth Estimation on Mobile Platforms and FPGA Devices,
  3DTV Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of 3D Video, 3DTV- Con 2015, Lisbon, Portugal, 8-10 July 2015,
  Full textEndNoteCitation
 13. Jakub Stankowski, Łukasz Kowalski, Jarosław Samelak, Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner,
  3D-HEVC Extension for Circular Camera Arrangements,
  3DTV Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of 3D Video, 3DTV- Con 2015, Lisbon, Portugal, 8-10 July 2015,
  Full textEndNoteCitation

International conferences - standardization

 1. Gauthier Lafruit, Krzysztof Wegner, Masayuki Tanimoto,
  FTV software framework,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, N15349, Warsaw, Poland, 20-27 June 2015,
  Full textEndNoteCitation
 2. Gauthier Lafruit, Krzysztof Wegner, Masayuki Tanimoto,
  Call for Evidence on Free-Viewpoint Television: Super-Multiview and Free Navigation,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, N15348, Warsaw, Poland, 20-27 June 2015,
  Full textEndNoteCitation
 3. Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner, Marek Domański,
  Depth estimation with enhanced temporal consistency,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, M37233, Geneva, Switzerland, 15-23 October 2015,
  Full textEndNoteCitation
 4. Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Depth based view blending in View Synthesis Reference Software (VSRS),
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, M37232, Geneva, Switzerland, 15-23 October 2015,
  Full textEndNoteCitation
 5. Gauthier Lafruit, Krzysztof Wegner, Tomasz Grajek, Takanori Senoh, Peter Kovacs, Patrik Goorts, Lode Jorissen, Beerend Ceulemans, Pablo Lopez, Sergio Lobo, Qing Wang, Joel Jung, Masayuki Tanimoto,
  FTV software user guidelines,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, M36590, Warsaw, Poland, 20-27 June 2015,
  Full textEndNoteCitation
 6. Marek Domański,
  Approximate video bitrate estimation for television services,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, M36571, Warsaw, Poland, 20-27 June 2015,
  Full textEndNoteCitation
 7. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Tomasz Grajek, Adam Grzelka, Maciej Kurc, Adam Łuczak, Dawid Mieloch, Jakub Siast, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  [FTV AHG] Video and depth multiview test sequences acquired with circular camera arrangement – “Poznan Service” and “Poznan People”,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, M36569, Warsaw, Poland, 20-27 June 2015,
  Full textEndNoteCitation
 8. Marek Domański, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Robert Ratajczak, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Super-multi-view light-field images from Poznan University of Technology,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, M36566, Warsaw, Poland, 20-27 June 2015,
  Full textEndNoteCitation
 9. Marek Domański, Krzysztof Klimaszewski, Adrian Dziembowski, Dawid Mieloch, Adam Łuczak, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Freeview Navigation (FN) anchor generation using 3D-HEVC with depth for "Poznan Blocks" sequence,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, M36565, Warsaw, Poland, 20-27 June 2015,
  Full textEndNoteCitation
 10. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Maciej Kurc, Adam Łuczak, Dawid Mieloch, Jakub Siast, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Poznan University of Technology test multiview video sequences acquired with circular camera arrangement – “Poznan Team” and “Poznan Blocks” sequences,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, M35846, Geneva, Switzerland, 14-20 February 2015,
  Full textEndNoteCitation
 11. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Krzysztof Klimaszewski, Adam Łuczak, Dawid Mieloch, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Comments on further standardization for free-viewpoint television,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2015, M35842, Geneva, Switzerland, 14-20 February 2015,
  Full textEndNoteCitation

National journals

 1. Damian Karwowski, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Klimaszewski, Tomasz Grajek,
  HEVC. Nowe rozwiązania dla systemów dozoru wizyjnego,
  Twierdza, Vol. 81, No. 2, 2015, pp. 52-61,
  EndNoteCitation
 2. Jarosław Szóstka,
  Kompatybilność elektromagnetyczna w sieci telewizji kablowej,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 88, No. 11/2015, 2015, pp. 1371-1376,
  Full textEndNoteCitation
 3. Marek Domański,
  Widz wybiera punkt widzenia,
  Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk, No. 2 (42), 2015, pp. 48-49, ISSN: 1733-8662,
  Full textEndNoteCitation
 4. Jacek Borko, Grzegorz Dulnik, Adam Grzelka, Adam Łuczak, Adam Paszkowski,
  A parametric synthesizer of audio signals on FPGA,
  Measurement Automation Monitoring, Vol. 61, No. 7, July 2015, pp. 367-369, ISSN: 0032-4140,
  Full textEndNoteCitation
 5. Jacek Borko, Grzegorz Dulnik, Adam Grzelka, Adam Łuczak, Adam Paszkowski,
  A remote programming module of FPGA boards,
  Measurement Automation Monitoring, Vol. 61, No. 7, July 2015, pp. 373-375, ISSN: 0032-4140,
  Full textEndNoteCitation
 6. Grzegorz Dulnik, Adam Grzelka, Adam Łuczak,
  Gigabit Ethernet interface with embedded lossless data encoder on FPGA,
  Measurement Automation Monitoring, Vol. 61, No. 7, July 2015, pp. 364-366, ISSN: 0032-4140,
  Full textEndNoteCitation
 7. Paweł Gardziński, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kowalak, Sławomir Maćkowiak,
  Poprawa jakości modelu wokselowego na podstawie histogramów obrazów reprojekcji,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 84, No. 8-9, 2015, pp. 1302-1306, ISSN: 1230-3496,
  Full textEndNoteCitation
 8. Tomasz Grajek, Maciej Celmer, Monika Trączyńska, Krzysztof Wegner,
  Optyczny skaner obiektów trójwymiarowych,
  Przegląd Telekomunikacyjny, No. 4/2015, April 2015, pp. 400-403,
  Full textEndNoteCitation
 9. Olgierd Stankiewicz,
  Techniki kodowania i wyznaczania map głębi stereoskopowej w systemach telewizji wielowidokowej,
  Przegląd Telekomunikacyjny, No. 4/2015, April 2015, pp. 396-399,
  Full textEndNoteCitation
 10. Maciej Bartkowiak, Adam Wereszczyński,
  Kodowanie wielokanałowego sygnału fonicznego na potrzeby systemów syntezy pola akustycznego,
  Przegląd Telekomunikacyjny, No. 4/2015, April 2015, pp. 173-176,
  Full textEndNoteCitation
 11. Łukasz Kamiński, Paweł Gardziński, Krzysztof Kowalak, Sławomir Maćkowiak,
  Rozpoznawanie zachowań osób z wykorzystaniem punktów znajdujących się w sąsiedztwie punktów ekstremum krzywizny konturu ciała,
  Przegląd Telekomunikacyjny, No. 4/2015, April 2015, pp. 404-407,
  Full textEndNoteCitation

Patents & Applications

 1. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for disocluded region coding in a multiview video data stream,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/753010, Filling date: 29.06.2015,
  EndNoteCitation
 2. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for depth-image-based rendering,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/753015, Filling date: 29.06.2015,
  EndNoteCitation
 3. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A method for predictive coding of depth maps and a depth map encoder,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/753015, Filling date: 29.06.2015,
  EndNoteCitation
 4. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Adam Łuczak, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  A system and method for object dimension estimation using 3D models,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/690484, Filling date: 20.04.2015,
  EndNoteCitation
 5. Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak, Marek Domański,
  A system and a method for tracking objects,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/664862, Filling date: 22.03.2015,
  EndNoteCitation
 6. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Jakub Stankowski, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  A system and method for object dimension estimation,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/664983, Filling date: 23.03.2015,
  EndNoteCitation
 7. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for generating a depth map,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/665004, Filling date: 23.03.2015,
  EndNoteCitation
 8. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for determining cost of application of a coding type in a video encoder,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/662267, Filling date: 19.03.2015,
  EndNoteCitation
 9. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  System oraz sposób kodowania obszaru odsłoniętego w strumieniu danych sekwencji wielowidokowych,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.412844, Filling date: 24.06.2015,
  EndNoteCitation
 10. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  Sposób renderowania w oparciu o obraz głębi i system do renderowania w oparciu o obraz głębi,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.412832, Filling date: 24.06.2015,
  EndNoteCitation
 11. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  Sposób predykcyjnego kodowania map głębi i koder map głębi,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.412833, Filling date: 24.06.2015,
  EndNoteCitation
 12. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Adam Łuczak, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  System do estymacji rozmiarów obiektu i sposób estymacji rozmiarów obiektu z wykorzystaniem modeli trójwymiarowych,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.411827, Filling date: 02.04.2015,
  EndNoteCitation
 13. Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak, Marek Domański,
  System do estymacji ruchu na obrazie wideo i sposób estymacji ruchu na obrazie wideo,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.411602, Filling date: 17.03.2015,
  EndNoteCitation
 14. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Jakub Stankowski, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  System do estymacji rozmiarów obiektu i sposób estymacji rozmiarów obiektu,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.411656, Filling date: 21.03.2015,
  EndNoteCitation
 15. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  System do generowania mapy głębi i sposób generowania mapy głębi,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.411631, Filling date: 18.03.2015,
  EndNoteCitation
 16. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  System i sposób określania kosztu zastosowania określonego typu kodowania w koderze wizyjnym,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.411574, Filling date: 16.03.2015,
  EndNoteCitation
 17. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for disocluded region coding in a multiview video data stream,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP15173955.4, Filling date: 26.06.2015,
  EndNoteCitation
 18. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for depth-image-based rendering,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP15461540.5, Filling date: 25.06.2015,
  EndNoteCitation
 19. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A method for predictive coding of depth maps and a depth map encoder,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP15461541.3, Filling date: 25.06.2015,
  EndNoteCitation
 20. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Adam Łuczak, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  A system and method for object dimension estimation using 3D models,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP15164287.3, Filling date: 20.04.2015,
  EndNoteCitation
 21. Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak, Marek Domański,
  A system and a method for estimation of motion,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP15159620.2, Filling date: 18.03.2015,
  EndNoteCitation
 22. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Jakub Stankowski, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  A system and method for object dimension estimation,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP15160202.06, Filling date: 23.03.2015,
  EndNoteCitation
 23. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for generating a depth map,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP15159866, Filling date: 19.03.2015,
  EndNoteCitation
 24. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for determining cost of application of a coding type in a video encoder,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP15159403.3, Filling date: 17.03.2015,
  EndNoteCitation

2014

Book chapters

 1. Piotr Górniak, Wojciech Bandurski,
  Book: Ultra-Wideband, Short-Pulse Electromagnetics 10,
  Chapter: The New Vector Fitting Approach to Multiple Convex Obstacles Modeling for UWB Propagation Channels,
  Springer, 2014, pp. 147-157, ISBN: 978-1-4614-9499-7,
  EndNoteCitation
 2. Marek Domański,
  Book: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji. Podstawy. Multimedia. Transmisja.,
  Chapter: Kompresja obrazów,
  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, pp. 696-739, ISBN: 978-83-01-17445-3,
  EndNoteCitation
 3. Jakub Rachwalski, Maciej Bartkowiak,
  Book: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji. Podstawy. Multimedia. Transmisja.,
  Chapter: Ocena jakości sygnałów fonicznych,
  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, pp. 625-664, ISBN: 978-83-01-17445-3,
  EndNoteCitation
 4. Maciej Bartkowiak,
  Book: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji. Podstawy. Multimedia. Transmisja.,
  Chapter: Kompresja sygnałów fonicznych,
  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, pp. 571-624, ISBN: 978-83-01-17445-3,
  EndNoteCitation
 5. Maciej Bartkowiak, Adam Wereszczyński,
  Book: Signal evaluation and monitoring in sound engineering,
  Chapter: Object-based Data Compression for Massive Multichanel Audio,
  Audio - Engineering Society - Polish Section, Wrocław, 2014, pp. 127-138, ISBN: 978-83-926476-2-1,
  Full textEndNoteCitation
 6. Damian Karwowski,
  Book: Image Processing and Communications Challenges 5,
  Chapter: Computational complexity analysis of adaptive arithmetic coding in HEVC video compression standard,
  Advances in Intelligent Systems and Computing: Vol. 233, No. 233, Springer, 2014, pp. 133-142, ISBN: 978-3-319-01621-4,
  Full textEndNoteCitation

International journals

 1. Piotr Górniak, Wojciech Bandurski,
  A New Universal Approach to Time-Domain Modeling and Simulation of UWB Channel Containing Convex Obstacles Using Vector Fitting Algorithm,
  IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 62, No. 12, 2014, pp. 6394-6405,
  Full textEndNoteCitation
 2. Krzysztof Wegner, Tomasz Grajek, Marek Domański,
  Comparison of 3D video subjective quality evaluated using polarisation and autostereoscopic displays,
  Electronics Letters, Vol. 50, No. 18, 28 August 2014, pp. 1283-1285,
  Full textEndNoteCitation

International conferences

 1. Agnieszka Wardzińska, Wojciech Bandurski,
  Multiconductor Transmission Line Scattering Parametres in Time Domain,
  Signal and Power Integrity SPI 2014, Ghent, Belgium, 11-14 May 2014,
  Full textEndNoteCitation
 2. Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Fast view synthesis using platelet based depth representation,
  21st International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2014, Dubrovnik, Croatia, 12-15 May 2014,
  Full textEndNoteCitation
 3. Krzysztof Klimaszewski, Krzysztof Wegner, Marek Domański,
  Video and depth bitrate allocation in multiview compression,
  21st International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2014, Dubrovnik, Croatia, 12-15 May 2014,
  Full textEndNoteCitation
 4. Tomasz Grajek, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner, Marek Domański,
  Video quality in AVC homogenous transcoding,
  21st International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2014, Dubrovnik, Croatia, 12-15 May 2014, pp. 211-214,
  Full textEndNoteCitation
 5. Piotr Górniak, Wojciech Bandurski,
  The Vector Fitting Approach to Simulation of EM Fields Radiated by UWB Sources Placed on Convex Conducting Surface,
  IEEE International Conference on Ultra-Wideband ICUWB 2014, Paris, France, 1-3 September 2014,
  Full textEndNoteCitation
 6. Maciej Kurc, Krzysztof Wegner, Marek Domański,
  Transformation of Depth Maps Produced by ToF Cameras,
  International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES 2014, Poznań, Poland, 11-13 September 2014,
  Full textEndNoteCitation
 7. Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Occlusion Handling in Depth Estimation from Multiview Video,
  International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2014, Poznań, Poland, 11-13 September 2014,
  Full textEndNoteCitation
 8. Jakub Stankowski, Damian Karwowski, Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner, Jakub Siast, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Bitrate Distribution of Syntax Elements in the HEVC Encoded Video,
  International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2014, Poznań, Poland, 11-13 September 2014,
  Full textEndNoteCitation
 9. Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner, Marek Domański,
  Quantization optimization in multiview plus depth video coding,
  IEEE International Conference on Image Processing ICIP 2014, Paris, France, 27-30 October 2014,
  Full textEndNoteCitation
 10. Łukasz Kamiński, Krzysztof Kowalak, Paweł Gardziński, Sławomir Maćkowiak,
  Human Activity Interpretation Using Evenly Distributed Points on the Human Hull,
  Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2014, Warsaw, Poland, 15-17 September 2014, pp. 602-609,
  Full textEndNoteCitation
 11. Jakub Stankowski, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner, Marek Domański,
  Analysis of frame partitioning in HEVC,
  Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2014, Warsaw, Poland, 15-17 September 2014, pp. 602-609,
  Full textEndNoteCitation
 12. Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak, Jakub Siast,
  Depth Map’s 2D Histogram Assisted Occlusion Handling in Video Object Tracking,
  Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2014, Warsaw, Poland, 15-17 September 2014, pp. 400-408,
  EndNoteCitation
 13. Piotr Górniak, Wojciech Bandurski,
  A New Universal Approach to Modeling and Simulation of UWB Channels Containing Convex Obstacles Using Spice-Like Programs,
  European Conference on Antennas and Propagation EuCap 2014, Hague, the Netherlands, 6-11 April 2014,
  Full textEndNoteCitation
 14. Sławomir Maćkowiak, Paweł Gardziński, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kowalak,
  Human Activity Recognition in Multiview Video,
  11th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-based Surveillance AVSS, Seoul, Korea, 26-29 August 2014,
  Full textEndNoteCitation
 15. Olgierd Stankiewicz, Marek Domański, Krzysztof Wegner,
  Analysis of noise in multi-camera systems,
  3DTV Conference 2014, Budapest, Hungary, 2-4 July 2014,
  Full textEndNoteCitation
 16. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Agnieszka Kuehn, Maciej Kurc, Adam Łuczak, Dawid Mieloch, Jakub Siast, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Experiments on acquisition and processing of video for free-viewpoint television,
  3DTV Conference 2014, Budapest, Hungary, 2-4 July 2014,
  Full textEndNoteCitation

International conferences - standardization

 1. Marek Domański, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Adam Łuczak, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  FTV: Poznan Laboratory - a test light-field sequence from Poznan University of Technology,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, m35071, Strasbourg, France, 20-24 October 2014,
  Full textEndNoteCitation
 2. Marek Domański, Dawid Mieloch, Adrian Dziembowski, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Super multiview image compression: results for Bee sequence (FTV EE3),
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, m35070, Strasbourg, France, 20-24 October 2014,
  Full textEndNoteCitation
 3. Olgierd Stankiewicz, Marek Domański, Krzysztof Wegner,
  Noise in 3D video sequences,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, m34305, Sapporo, Japan, 7-11 July 2014,
  Full textEndNoteCitation
 4. Shinya Shimizu, Gauthier Lafruit, Takanori Senoh, Krzysztof Wegner, Toshiaki Fujii, Anthony Vetro, Karsten Mueller, Masayuki Tanimoto,
  Use cases and Requirements on Free-viewpoint television,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, N14178, San Jose, USA, 13-17 January 2014,
  EndNoteCitation
 5. Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz,
  DERS Software Manual,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, M34302, Sapporo, Japan, 7-11 July 2014,
  Full textEndNoteCitation
 6. Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Fast View Synthesis through Depth Simplification,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, M34298, Sapporo, Japan, 7-11 July 2014,
  Full textEndNoteCitation
 7. Luís F. R. Lucas, Krzysztof Wegner, Nuno M. M. Rodrigues, Eduardo A.B. da Silva, Sérgio M. M. de Faria,
  Intra depth-map coding using flexible segmentation, constrained depth modeling modes and simplified/pruned directional prediction,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, M34292, Sapporo, Japan, 7-11 July 2014,
  Full textEndNoteCitation
 8. Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Klimaszewski, Marek Domański,
  FTVEE3: compression of FTV video with circular camera arrangement,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, M32243, Valencia, Spain, April 2014,
  EndNoteCitation
 9. Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz,
  EE1 results on depth estimation for Dog sequence,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, M32250, San Jose, USA, 13-17 January 2014,
  Full textEndNoteCitation
 10. Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz,
  Z-distance-based search range in Depth Estimation Reference Software,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, M32249, San Jose, USA, 13-17 January 2014,
  Full textEndNoteCitation
 11. Ying Chen, Gerhard Tech, Krzysztof Wegner, Sehoon Yea,
  Test Model 9 of 3D-HEVC and MV-HEVC,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, JTC3V-I1003, Sapporo, Japan, July 2014,
  EndNoteCitation
 12. Ying Chen, Gerhard Tech, Krzysztof Wegner, Sehoon Yea,
  Test Model 8 of 3D-HEVC and MV-HEVC,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, JTC3V-H1003, Valencia, Spain, 31 March-4 April 2014,
  Full textEndNoteCitation
 13. Gerhard Tech, Krzysztof Wegner, Ying Chen, Miska Hannuksela, Jill Boyce,
  MV-HEVC Draft Text 8,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, JTC3V-H1002, Valencia, Spain, 31 March-4 April 2014,
  Full textEndNoteCitation
 14. Gerhard Tech, Sehoon Yea, Krzysztof Wegner,
  3D-HEVC Draft Text 4,
  ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11, JTC3V-H1001, Valencia, Spain, 31 March-4 April 2014,
  Full textEndNoteCitation

National journals

 1. Marek Domański, Sławomir Maćkowiak,
  Konferencja AVSS - Advanced Video and Signal-based Surveillance,
  Systemy Alarmowe, Vol. 128, No. 1/2014, January/February 2014, pp. 24-26,
  EndNoteCitation
 2. Marek Domański, Adrian Dziembowski, Agnieszka Kuehn, Dawid Mieloch,
  Telewizja swobodnego punktu widzenia – nowa usługa czy futurystyczna wizja?,
  Przegląd Telekomunikacyjny, No. 8-9/2014, August/September 2014, pp. 734-737,
  EndNoteCitation
 3. Adrian Dziembowski, Agnieszka Kuehn, Adam Łuczak, Dawid Mieloch, Krzysztof Wegner,
  Realizacja eksperymentalnego systemu telewizji swobodnego punktu widzenia z łukowym ustawieniem kamer,
  Przegląd Telekomunikacyjny, No. 6/2014, June 2014, pp. 161-164,
  Full textEndNoteCitation
 4. Paweł Gardziński, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kowalak, Sławomir Maćkowiak,
  Rozpoznawanie zachowań osób z wykorzystaniem punktów minimum i maksimum krzywizny otoczki ciała,
  Przegląd Telekomunikacyjny, No. 6/2014, June 2014, pp. 428-431,
  Full textEndNoteCitation
 5. Krzysztof Wegner, Tomasz Grajek, Jakub Stankowski, Luis Lucas,
  Badania nad technikami przetwarzania obrazu trójwymiarowego realizowane w europejskim programie współpracy naukowo-technicznej,
  Przegląd Telekomunikacyjny, No. 8-9, August/September 2014, pp. 1321-1326,
  Full textEndNoteCitation
 6. Jarosław Samelak, Cezary Korzeniewski, Łukasz Kowalski, Jakub Stankowski,
  Zoptymalizowana implementacja dekodera HEVC,
  Przegląd Telekomunikacyjny, No. 6/2014, Warszawa, Polska, June 2014, pp. 583-586,
  Full textEndNoteCitation

Patents & Applications

 1. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for video encoding,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/578435, Filling date: 21.12.2014,
  EndNoteCitation
 2. Sławomir Maćkowiak, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kowalak, Paweł Gardziński,
  A method and system for analyzing human behavior in an intelligent surveillance system,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/215101, Filling date: 17.03.2014,
  EndNoteCitation
 3. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  System i sposób kodowania danych wizyjnych,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.410246, Filling date: 26.11.2014,
  EndNoteCitation
 4. Sławomir Maćkowiak, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kowalak, Paweł Gardziński,
  Sposób analizy zachowania osób w inteligentnym systemie monitorowania oraz inteligentny system monitorowania,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.406971, Filling date: 28.01.2014,
  EndNoteCitation
 5. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for video encoding,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP 14195038.6, Filling date: 27.11.2014,
  EndNoteCitation
 6. Sławomir Maćkowiak, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kowalak, Paweł Gardziński,
  A method and system for analyzing human behavior in an intelligent surveillance system,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP 14160409.0, Filling date: 18.03.2014,
  EndNoteCitation

Dissertations

 1. Olgierd Stankiewicz,
  Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems,
  PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2014,
  Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. Mirosław Bober, prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło,
  Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation