Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Adrian Dziembowski,
Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań w swobodnej nawigacji,
PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2018,
Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. Andrzej Kasiński, prof. Robert Sitnik,
Abstract (pol)Full text (eng)EndNoteCitation