Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Jarosław Szóstka,
Horyzontowe Linie Radiowe,
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011, ISBN: 978-83-7775-031-5,
EndNoteCitation