Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Andrzej Dobrzański,
Analiza oddziaływań zakłóceń elektromagnetycznych na wejściowe obwody pomiarowe urządzeń pracujących w środowisku stacji elektroenergetycznej,
PhD Dissertation at Poznan University of Technology, 2004,
Supervisor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski,
Reviewers: prof. dr hab. inż. Jan Ogrodzki, prof. dr hab. inż. Józef Lorenc,
Full text (pol)EndNoteCitation