Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Krzysztof Klimaszewski,
Algorytmy kompresji sekwencji wielowidokowych,
PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2012,
Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński,
Abstract (pol)Full text (pol)EndNoteCitation