Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Agnieszka Wardzińska,
Wpływ indukcyjności na propagację sygnału w połączeniach układów VLSI,
PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2009,
Supervisor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski,
Reviewers: prof. dr hab. inż. Marek Domański, prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski,
EndNoteCitation