Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Tomasz Dzięcielewski, Tomasz Grajek, Jarosław Marek,
Eksperymentalna analiza częstotliwości wyboru trybów zaawansowanego kodowania wizyjnego,
X Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, PWT 2005, Poznań, Poland, 8-9 grudnia 2005, pp. 115-120,
Full textEndNoteCitation