Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański,
Kompresja cyfrowych sekwencji wizyjnych: stan badań, nowe prace normalizacyjne ISO i ITU,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, Poland, 25-27 June 2003, pp. 26-31,
EndNoteCitation