Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański,
Nowe standardy kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych,
Media Cyfrowe XXI wieku. Telekomunikacja-Elektronika-Multimedia TEM'03, Poznań, Poland, 9 April 2003, pp. 1-8,
EndNoteCitation