Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, firstname lastname,
Poznański kodek obrazów trójwymiarowych,
Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 82, No. 2-3, 9-13 September, pp. 81-83,
EndNoteCitation