Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Sławomir Maćkowiak,
Skalowalne kodowanie cyfrowych sygnałów wizyjnych,
PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2002,
Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
Full text (pol)EndNoteCitation