Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Tomasz Dzięcielewski, Tomasz Grajek, Jarosław Marek,
Eksperymentalna analiza efektywności trybów kodowania międzyobrazowego w zaawansowanym koderze wizyjnym,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, KKRRiT 2006, Poznań, Poland, 7-9 czerwca 2006, pp. 219-222,
Full textEndNoteCitation