Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Paweł Garstecki, Adam Łuczak,
Implementacja dekodera binarnego AVC/H264 z wykorzystaniem architektury rozproszonej,
XI Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI 2005, Poznań, Poland, 7-8 April 2005,
EndNoteCitation