Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Maciej Bartkowiak, Adam Wereszczyński,
Kodowanie wielokanałowego sygnału fonicznego na potrzeby systemów syntezy pola akustycznego,
Przegląd Telekomunikacyjny, No. 4/2015, April 2015, pp. 173-176,
Full textEndNoteCitation