Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Tomasz Grajek, Maciej Celmer, Monika Trączyńska, Krzysztof Wegner,
Optyczny skaner obiektów trójwymiarowych,
Przegląd Telekomunikacyjny, No. 4/2015, April 2015, pp. 400-403,
Full textEndNoteCitation