Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Mateusz Sokołowski, Krzysztof Wegner, Tomasz Grajek,
Prosty wielokamerowy system rejestracji obrazu na potrzeby badań nad telewizją swobodnego punktu widzenia,
Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 86, No. 6, Poznań, Poland, 2017, pp. 413-416, ISSN: 1230-3496,
Full textEndNoteCitation