Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Dawid Mieloch, Adrian Dziembowski, Adam Grzelka,
Segmentacja obrazu w estymacji map głębi,
Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 88, No. 6, 2016, pp. 241-244, ISSN: 1230-3496,
Full textEndNoteCitation