Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Krzysztof Klimaszewski, Jacek Konieczny, Maciej Kurc, Robert Ratajczak, Jakub Siast, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
Image coding method,
Patent office: USPTO, Status: granted,
Application number: US 13/680652, Filling date: 19.11.2012,
Publication number: US 2013/0129235A1, Publication date: 23.05.2013,
Patent number: US 8761527, Date of Patent: 24.06.2014,
EndNoteCitation