Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Tomasz Grajek, Jacek Konieczny, Maciej Kurc, Adam Łuczak, Jakub Siast, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
Method for coding of stereoscopic depth,
Patent office: USPTO, Status: application,
Application number: US 13/680822, Filling date: 19.11.2012,
Publication number: US 2013/0129244A1, Publication date: 23.05.2013,
EndNoteCitation