Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
POIG 1.3.2


Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych
(POIG.01.03.02-30-104/11)Projekt dotyczy wsparcia dla uzyskania ochrony własności przemysłowej w kraju, jak również na arenie międzynarodowej dla istotnych komponentów kodeka wizyjnego nowej generacji a także dla istotnych elementów systemów przetwarzania cyfrowych sekwencji wizyjnych opracowanych w wyniku prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej.

Nazwa beneficjenta: Politechnika Poznańska

Termin realizacji: 01.10.2012 – 30.07.2015W ramach realizacji projektu dokonano:

  • 10 zgłoszeń patentowych do Polskiego Urzędu Patentowego (UPRP),

  • 12 zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO),

  • 12 zgłoszeń patentowych do Biura Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO).

Szczegółowe informacje o dokonanych zgłoszeniach patentowych można znaleźć w zakładce Zgłoszenia, a o przyznanych patentach w zakładce Patenty.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt: Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych Nr: POIG.01.03.02-30-104/11
Realizator projektu: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 061 665 38 94 fax. 061 665 38 99 e-mail: Tomasz.Grajek@put.poznan.pl