Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
POIG 1.3.2 - Materiały promocyjne


Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych
(POIG.01.03.02-30-104/11)

Projekt dotyczy wsparcia dla uzyskania ochrony własności przemysłowej w kraju, jak również na arenie międzynarodowej dla istotnych komponentów kodeka wizyjnego nowej generacji a także dla istotnych elementów systemów przetwarzania cyfrowych sekwencji wizyjnych opracowanych w wyniku prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej.

Poniżej przedstawiono materiały promocyjne rozwiązań opracowanych w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki. Uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej na wybrane elementy przedstawionych systemów zostało sfinansowane z projektu.

3D-HEVC extension for circular camera arrangements
Stereoscopic system for estimation of vehicle size
Experimental Free Viewpoint Television System
Intelligent Video Surveillance System with Human Activity Recognition


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt: Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych Nr: POIG.01.03.02-30-104/11
Realizator projektu: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 061 665 38 94 fax. 061 665 38 99 e-mail: Tomasz.Grajek@put.poznan.pl