Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
POIG 1.3.2 - Zgłoszenia


Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych
(POIG.01.03.02-30-104/11)W ramach realizacji projektu dokonano:

 • 10 zgłoszeń patentowych do Polskiego Urzędu Patentowego (UPRP),

 • 12 zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO),

 • 12 zgłoszeń patentowych do Biura Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO).

Poniżej przedstawiono listę zgłoszeń patentowych sfinansowanych z projektu, pogrupowanych według urzędów patentowych, w których zostały dokonane.Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP)

 1. Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak, Marek Domański,
  System do estymacji ruchu na obrazie wideo i sposób estymacji ruchu na obrazie wideo,
  Patent office: UPRP, Status: application,
  Application number: P.411602, Filling date: 17.03.2015,
  EndNoteCitation

Europejski Urząd Patentowy (EPO)

 1. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for disoccluded region coding in a multiview video data stream,
  Patent office: EPO, Status: granted,
  Application number: EP 15173955.4, Filling date: 26.06.2015,
  Publication number: EP 3110156A1, Publication date: 28.12.2016,
  Patent number: EP 3110156, Date of Patent: 14.03.2018,
  Validated in: PL, DE, FR, GB,
  EndNoteCitation
 2. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for depth-image-based rendering,
  Patent office: EPO, Status: granted,
  Application number: EP 15461540.5, Filling date: 25.06.2015,
  Publication number: EP 3110149A1, Publication date: 28.12.2016,
  Patent number: EP 3110149, Date of Patent: 02.01.2019,
  Validated in: PL, DE, FR, GB,
  EndNoteCitation
 3. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A method for predictive coding of depth maps and a depth map encoder,
  Patent office: EPO, Status: granted,
  Application number: EP 15461541.3, Filling date: 25.06.2015,
  Publication number: EP 3110155A1, Publication date: 28.12.2016,
  Patent number: EP 3110155, Date of Patent: 21.06.2017,
  Validated in: PL, DE, FR, GB,
  EndNoteCitation
 4. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Adam Łuczak, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  A system and method for object dimension estimation using 3D models,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP 15164287.3, Filling date: 20.04.2015,
  Publication number: EP 3076368, Publication date: 05.10.2016,
  EndNoteCitation
 5. Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak, Marek Domański, Jakub Siast, Tomasz Grajek,
  A system and a method for estimation of motion,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP 15159620.2, Filling date: 18.03.2015,
  EndNoteCitation
 6. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Jakub Stankowski, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  A system and method for object dimension estimation,
  Patent office: EPO, Status: granted,
  Application number: EP 15160202.06, Filling date: 23.03.2015,
  Publication number: EP 3073442, Publication date: 28.09.2016,
  Patent number: EP 3073442, Date of Patent: 01.03.2017,
  Validated in: PL, DE, FR, GB,
  EndNoteCitation
 7. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for video encoding,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP 14195038.6, Filling date: 27.11.2014,
  EndNoteCitation
 8. Sławomir Maćkowiak, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kowalak, Paweł Gardziński,
  A method and system for analyzing human behavior in an intelligent surveillance system,
  Patent office: EPO, Status: granted,
  Application number: EP 14160409.0, Filling date: 18.03.2014,
  Publication number: EP2899706, Publication date: 29.07.2015,
  Patent number: EP2899706, Date of Patent: 7.12.2016,
  Validated in: PL, DE, GB,
  EndNoteCitation
 9. Jakub Siast, Marek Domański,
  A method and a system for video signal encoding and decoding with motion estimation,
  Patent office: EPO, Status: granted,
  Application number: EP.13180012, Filling date: 12.08.2013,
  Publication number: EP 2699001A1, Publication date: 19.02.2014,
  Patent number: EP.2699001, Date of Patent: 06.05.2015,
  Validated in: PL, DE, GB, FR, IT, ES,
  EndNoteCitation
 10. Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak,
  A method for processing wide angle images with barrel distortion and a surveillance system,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP.13180014, Filling date: 12.08.2013,
  Publication number: EP 2698761A1, Publication date: 19.02.2014,
  EndNoteCitation

Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)

 1. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for disoccluded region coding in a multiview video data stream,
  Patent office: USPTO, Status: granted,
  Application number: US 14/753010, Filling date: 29.06.2015,
  Publication number: US 2016/0381390, Publication date: 29.12.2016,
  Patent number: US 9992514, Date of Patent: 05.06.2018,
  EndNoteCitation
 2. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for depth-image-based rendering,
  Patent office: USPTO, Status: granted,
  Application number: US 14/753015, Filling date: 29.06.2015,
  Publication number: US 2016/0379341, Publication date: 29.12.2016,
  Patent number: US 9582859, Date of Patent: 28.02.2017,
  EndNoteCitation
 3. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A method for predictive coding of depth maps and a depth map encoder,
  Patent office: USPTO, Status: granted,
  Application number: US 14/753015, Filling date: 29.06.2015,
  Publication number: U S2016/0381387, Publication date: 29.12.2016,
  Patent number: US 9848205, Date of Patent: 19.12.2017,
  EndNoteCitation
 4. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Adam Łuczak, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  A system and method for object dimension estimation using 3D models,
  Patent office: USPTO, Status: granted,
  Application number: US 14/690484, Filling date: 20.04.2015,
  Patent number: US 9430850, Date of Patent: 30.08.2016,
  EndNoteCitation
 5. Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak, Marek Domański, Jakub Siast, Tomasz Grajek,
  A system and a method for tracking objects,
  Patent office: USPTO, Status: granted,
  Application number: US 14/664862, Filling date: 22.03.2015,
  Publication number: US 2016/0275695, Publication date: 22.09.2016,
  Patent number: US 9672634, Date of Patent: 06.06.2017,
  EndNoteCitation
 6. Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Jakub Stankowski, Robert Ratajczak, Krzysztof Wegner,
  A system and method for object dimension estimation,
  Patent office: USPTO, Status: granted,
  Application number: US 14/664983, Filling date: 23.03.2015,
  Patent number: US 9384417, Date of Patent: 5.07.2016,
  EndNoteCitation
 7. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for generating a depth map,
  Patent office: USPTO, Status: granted,
  Application number: US 14/665004, Filling date: 23.03.2015,
  Publication number: US 2016/0275691, Publication date: 22.09.2016,
  Patent number: US 9646385, Date of Patent: 09.05.2017,
  EndNoteCitation
 8. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for video encoding,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/578435, Filling date: 21.12.2014,
  EndNoteCitation
 9. Jakub Siast, Marek Domański,
  A method and a system for video signal encoding and decoding with motion estimation,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 13964082, Filling date: 11.08.2013,
  Publication number: US 2014/0044181A1, Publication date: 13.02.2014,
  EndNoteCitation
 10. Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak,
  A method for processing wide angle images with barrel distortion and a surveillance system,
  Patent office: USPTO, Status: granted,
  Application number: US 13964114, Filling date: 12.08.2013,
  Publication number: US 2014/0043477A1, Publication date: 13.02.2014,
  Patent number: US 9413927, Date of Patent: 9.08.2016,
  EndNoteCitation


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt: Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych Nr: POIG.01.03.02-30-104/11
Realizator projektu: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 061 665 38 94 fax. 061 665 38 99 e-mail: Tomasz.Grajek@put.poznan.pl