Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Damian Karwowski,
Ewolucja czy rewolucja? Dwie dekady rozwoju metod kompresji wizji,
Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 91, No. 6, 2018, pp. 179-184, ISSN: 1230-3496,
Full textEndNoteCitationDOI