Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Jarosław Szóstka,
Kompatybilność elektromagnetyczna w sieci telewizji kablowej,
Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 88, No. 11/2015, 2015, pp. 1371-1376,
Full textEndNoteCitation