Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Wojciech Bandurski, Piotr Górniak,
System Fidelity Factor for Testing the Quality of UWB signal reception,
XI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, Poland, 11-14 June 2012,
Full textEndNoteCitation