Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Tomasz Grajek,
Transkodowanie obrazu – nieunikniona perspektywa w systemach dozoru wizyjnego,
Twierdza, Vol. 82, No. 1, 2016, pp. 34-37, ISSN: 1507-6474,
EndNoteCitation

Abstract

Z każdym rokiem możliwości układów obliczeniowych (procesorów, układów scalonych) znacznie się zwiększają. Prawo Moore’a mówi, że moc obliczeniowa układów podwaja się co 18-24 miesiące. Ten dynamiczny wzrost umożliwia praktyczne zastosowanie coraz to nowszych technik kompresji obrazu ruchomego, które zapewniają wyższą efektywność kompresji danych.