Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Tomasz Grajek, Damian Karwowski,
Złożoność obliczeniowa i efektywność kodowania entropijnego w standardzie H.264/AVC,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, KKRRiT 2005, Kraków, Poland, 15-17 czerwca 2005, pp. 377-380,
Full textEndNoteCitation