Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
LIDER 4 - Oferta dla firm


Oferta dla firm

Nowa technika HEVC zmieni na przestrzeni kilku następnych lat sposób w jaki będzie zapisywany oraz przesyłany zarejestrowany w kamerach obraz. Tym samym wymusi to na zainteresowanych firmach aktualizację swoich ofert handlowych i przejście na nową technologię. Zainteresowanym podmiotom oferujemy:

  1. Konsultacje w zakresie szeroko pojętej techniki kodowania AVC i HEVC jak również w zakresie metod transkodowania obrazów zakodowanych w formatach AVC i HEVC.
  2. Narzędzia sterowania koderem HEVC wraz z oprogramowaniem
    1. szybki wybór trybów w koderze
    2. regulacja prędkością bitową
  3. Narzędzia transkodowania obrazów zakodowanych w formatach AVC i HEVC wraz z oprogramowaniem.
  4. Oprogramowanie analizatora zakodowanego strumienia, zgodnego z normą HEVC.

Przedstawione oprogramowanie zostało przygotowane w języku C++.

Proponujemy również usługi włączenia opracowanych narzędzi do oprogramowania klienta.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER