Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
LIDER 4 - Zespół wykonawców


Zespół wykonawców

Projekt realizują osoby będące pracownikami naukowymi Politechniki Poznańskiej. Osoby te realizują prace badawcze z zakresu akwizycji, przetwarzania oraz kodowania obrazu. Zespół posiada biegłą znajomość najnowszych technik kompresji obrazu, jak również znajomość międzynarodowych norm z zakresu kodowania wizji. Zespół posiada również umiejętności w zakresie programowania oraz optymalizacji współczesnych technik multimedialnych co daje możliwość realizacji prac wdrożeniowych.

Lista wykonawców wraz ze zdjęciami i krótkim opisem (tak jak na stronie katedry):

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER