Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
LIDER 4 - Publikacje i zgłoszenia patentowe


Publikacje

 1. Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner, Damian Karwowski, Jakub Stankowski, Krzysztof Klimaszewski, Tomasz Grajek,
  HEVC encoding assisted with noise reduction,
  International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 64, No. 3, Electronics and Telecommunications Committee of Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2018, pp. 285-292, ISSN: 0867-6747,
  Full textEndNoteCitationDOI
 2. Jakub Stankowski, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Tomasz Grajek,
  Analysis of the complexity of the HEVC motion estimation,
  23rd International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2016, Bratislava, Slovakia, 23-25 May 2016, pp. 1-4, ISBN: 978-1-4673-9555-7 , ISSN: 2157-8702,
  Full textEndNoteCitationDOI
 3. Damian Karwowski, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  Chapter: 20 Years of Progress in Video Compression - from MPEG-1 to MPEG-H HEVC. General View on the Path of Video Coding Development,
  Book: Image Processing and Communications Challenges 8, Editors: Ryszard S. Choras,
  Advances in Intelligent Systems and Computing: No. 525, Springer International, 2016, pp. 3-15, ISBN: 978-3-319-47273-7, ISSN: 2194-5375,
  Full textEndNoteCitationDOI
 4. Jakub Stankowski, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
  Computational complexity tradeoffs in HEVC motion estimation,
  International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2016, Kraków, Poland, September 5-7 2016, pp. 124-128, ISBN: 978-1-5090-2667-8,
  Full textEndNoteCitationDOI
 5. Jakub Stankowski, Damian Karwowski, Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner, Jakub Siast, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Analysis of Compressed Data Stream Content in HEVC Video Encoder,
  International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 61, No. 2, Electronics and Telecommunications Committee of Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2015, pp. 121-127, ISSN: 0867-6747,
  Full textEndNoteCitationDOI
 6. Jakub Stankowski, Damian Karwowski, Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Klimaszewski, Tomasz Grajek,
  Analysis of CABAC context models efficiency in the HEVC,
  57th International Symposium ELMAR-2015, Zadar, Croatia, 28-30 September 2015, pp. 217-220, ISBN: 978-953-184-209-9,
  Full textEndNoteCitationDOI
 7. Jakub Stankowski, Damian Karwowski, Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner, Jakub Siast, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Bitrate Distribution of Syntax Elements in the HEVC Encoded Video,
  International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2014, Poznań, Poland, 11-13 September 2014, ISBN: 978-1-4799-7009-4,
  Full textEndNoteCitationDOI
 8. Jakub Stankowski, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner, Marek Domański,
  Analysis of frame partitioning in HEVC,
  Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2014, Warsaw, Poland, 15-17 September 2014, pp. 602-609,
  Full textEndNoteCitation

Zgłoszenia patentowe

 1. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for video encoding,
  Patent office: USPTO, Status: application,
  Application number: US 14/578435, Filling date: 21.12.2014,
  EndNoteCitation
 2. Marek Domański, Tomasz Grajek, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
  A system and a method for video encoding,
  Patent office: EPO, Status: application,
  Application number: EP 14195038.6, Filling date: 27.11.2014,
  EndNoteCitation


Uwaga do wymienionych zgłoszeń:

Wszystkie prace badawcze, których wynikiem jest przedmiot zgłoszeń patentowych zostały wykonane w ramach projektu LIDER 4, i z tego projektu sfinansowane. Natomiast opracowanie zgłoszeń patentowych oraz ich opłacenie zostało sfinansowane z projektu „Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych (POIG.01.03.02-30-104/11)”.Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER