Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publications 2017


Publications 2017

International conferences

 1. Marek Domański, Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner, Tomasz Grajek,
  Immersive visual media – MPEG-I: 360 video, virtual navigation and beyond,
  IEEE International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2017, Poznań, Poland, 22-24 May 2017,
  Full textEndNoteCitation
 2. Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner, Damian Karwowski, Jakub Stankowski, Krzysztof Klimaszewski, Tomasz Grajek,
  Encoding mode selection in HEVC with the use of noise reduction,
  IEEE International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2017, Poznań, Poland, 22-24 May 2017,
  Full textEndNoteCitation
 3. Jarosław Samelak, Jakub Stankowski, Marek Domański,
  Efficient frame-compatible stereoscopic video coding using HEVC Screen Content Coding,
  IEEE International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2017, Poznań, Poland, 22-24 May 2017,
  Full textEndNoteCitation
 4. Dawid Mieloch, Adrian Dziembowski, Adam Grzelka, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Temporal Enhancement of Graph-Based Depth Estimation Method,
  IEEE International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2017, Poznań, Poland, 22-24 May 2017,
  Full textEndNoteCitation
 5. Krzysztof Wegner, Damian Karwowski, Krzysztof Klimaszewski, Jakub Stankowski, Olgierd Stankiewicz, Tomasz Grajek,
  Homogenous HEVC video transcoding by transform coefficient removal,
  IEEE International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2017, Poznań, Poland, 22-24 May 2017,
  Full textEndNoteCitation
 6. Adrian Dziembowski, Adam Grzelka, Dawid Mieloch, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Enhancing View Synthesis with Image and Depth Map Upsampling,
  IEEE International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2017, Poznań, Poland, 22-24 May 2017,
  Full textEndNoteCitation
 7. Łukasz Kamiński, Sławomir Maćkowiak, Marek Domański,
  Human activity recognition using standard descriptors of MPEG CDVS,
  IEEE International Conference on Multimedia and Expo ICME 2017, Hong Kong, 10-14 July 2017,
  Full textEndNoteCitation
 8. Piotr Górniak, Wojciech Bandurski,
  A new approach to stochastic simulation of EM fields using universal form of polynomial chaos expansion coefficients,
  International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications and IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications ICEAA-IEEE APWC 2017, Verona, Italy, 11-15 September 2017,
  Full textEndNoteCitation

International conferences - standardization

 1. Takanori Senoh, Kenji Yamamoto, Nobuji Tetsutani, Hiroshi Yasuda, Krzysztof Wegner,
  View Synthesis Reference Software (VSRS) 4.2 with improved inpainting and hole filing,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2017, M40657, Hobart, Australia, 1-7 April 2017,
  Full textEndNoteCitation
 2. Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz, Tomasz Grajek, Marek Domański,
  Depth map formats used within MPEG 3D frameworks,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG2017, M40019, Geneva, Switzerland, 16-20 January 2017,
  Full textEndNoteCitation
 3. Jarosław Samelak, Olgierd Stankiewicz, Marek Domański,
  Do we need multiview profiles for future video coding generations?,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 Joint Video Exploration Team (JVET), JVET_H0044, Macao, China, October 2017,
  Full textEndNoteCitation
 4. Jarosław Samelak, Jakub Stankowski, Marek Domański,
  Experimental results for frame –compatible multiview video coding using HEVC SCC,
  ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC), JCTVC-Z0041, Geneva, Switzerland, January 2017,
  Full textEndNoteCitation

National journals

 1. Mateusz Sokołowski, Krzysztof Wegner, Tomasz Grajek,
  Prosty wielokamerowy system rejestracji obrazu na potrzeby badań nad telewizją swobodnego punktu widzenia,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 86, No. 6, Poznań, Poland, 2017, pp. 413-416, ISSN: 1230-3496,
  Full textEndNoteCitation
 2. Dawid Mieloch, Adrian Dziembowski, Adam Grzelka,
  Estymacja głębi dla systemów wielowidokowych,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 86, No. 6, Poznań, Poland, 2017, pp. 479-482, ISSN: 1230-3496,
  Full textEndNoteCitation
 3. Hubert Żabiński, Krzysztof Wegner, Jakub Stankowski, Tomasz Grajek,
  Wpływ algorytmów demozaikowania na dokładność kalibracji systemów wielokamerowych,
  Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 86, No. 6, Poznań, Poland, 2017, pp. 475-478, ISSN: 1230-3496,
  Full textEndNoteCitation

Reports & Whitepapers